INFORMÁCIA

V súčasnosti je výroba všetkých produktov pozastavená.Qatro - najlacnejší komínQatro - betónový plotQatro - betónové tvárniceQatro - betónová dlažbaQatro - AKCIA

dlazby

BETÓNOVÉ DLAŽBY

Model Z-1 B
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPa

Z - 1 B
 výška (mm) 60
 dĺžka  242
 šírka  130
 počet ks na 1m2  41

 


Model Z-7 B
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPa

Z - 7 B
 výška (mm) 60
 dĺžka  115/86
 šírka  110/70 - 110/55
 počet ks na 1m2  86/8

 


Model Z-8 B
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPaZ-8B

Z - 8 B
 výška (mm) 60
 dĺžka 172/115/115
 šírka  115/115/57
 počet ks na 1m2  24/24/8

 


Model Z-9 A, B, C
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPaZ-9

Z 9A
Z 9B
Z - 9C
 výška (mm) 50 60 80
 dĺžka 189 197 197
 šírka 163 162 162
 počet ks na 1m2 36/4 38 38

 


Model Z-10 B
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPaZ-10B

Z - 10 B
 výška (mm) 60
 dĺžka 196
 šírka  172
 počet ks na 1m2  37/4

 


Model Z-11 B
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPaZ-11B

Z - 11 B
 výška (mm) 50
 dĺžka 98
 šírka  98
 počet ks na 1m2  100

 


Model Z-12 B, C
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPaZ-12B

Z - 12 B
Z - 12 C
 výška (mm) 55/60 80
 dĺžka 199/197 199
 šírka 99/97  99
 počet ks na 1m2 50  50

 


Model Z-13 B
Vhodná na chodníky, parkoviská osobných áut, námestia miest a obcí.
Min. pevnosť 60 MPaZ-13B

Z - 13 B
 výška (mm) 55
 dĺžka 199
 šírka 199
 počet ks na 1m2  25